о.д-р Роман Островський

Популізм vs відповідальність

Біблійний досвід популізму:

Перш ніж говорити про негативні сторони популізму в сучасному контексті, вартує подивитися на Біблійний досвід. Здається неможливим зустріти представленні сучасні феномени у біблійних текстах. Проте, зауважмо, що вже в ті часи деякі особи володіли мистецтвом впливу на інших, апелюючи до емоцій.

Авесалом, син Давида – особа, котра являється яскравим прикладом нездорового популізму. Вартує проаналізувати Другу книгу Самуїла, що описує як Авесалом здобував прихильність народу Ізраїля.

Giftofvision - Sneakers search engine | Nike

Так характеризує Святе Письмо Авесалома:

- красивий (2 Сам 14,25)

- їздить на колісниці (2Сам 15,1)

- демонструє вдаване зацікавлення справами народу (2Сам 15,2)

- чинить показове судочинство з наголосом «почую кожного» (2Сам 15,3-4)

- вдає близькість до простого народу: при зустрічі обнімає і цілує (2Сам 15,5)

Дуже цікавим є підсумок біблійного тексту: «І крав (גּנב також обманювати, забрати таємно) Авесалом серця Ізраїлевих людей! (2Сам 15,6 )».

Лише згодом стає зрозуміло, що причиною такої поведінки є його бажання змістити законного царя Давида, свого батька, і стати володарем.

А завершується увесь популізм Авесалома невдалим повстанням та спробою скинути Давида з престолу, що завершилася невдачею (2 Сам 15,10–18,15). Ціна перевороту – життя Авесалома.

Ці короткі біблійні приклади можна вважати путівником для популіста. Подібні варіанти популізму зустрічаємо уже в наші часи.

Спробуємо визначити поняття «популізм»:

Теггарт (Taggart) вважав, що популізм – показник здоров’я в системіполітичного представництва.Інадмір популізму вказує, що відбуваються певні збої у функціонуванні демократії. Таким чином, можна погодитися з дослідженням Паніцца (Panizza 2005): популізм – це дзеркало демократії.

Узагальнимо чим характеризується популізм:

- спрощенням складних реальностей до простих рішень;

- надмірними очікуваннями, які неможливо реалізувати, що приводить до розчарування;

- обіцянками, що потрібно повернути владу народу;

- «пустими» гаслами, які кожен слухач наповнює на свій розсуд.

Проблема тих, хто обіцяють і тих, хто вірять брехливим обіцянкам в тому, що незадоволеними залишаються обидві сторони.

Якою може бути відповідь на популізм?

Новий популізм з більшими обіцянками, що не вирішить жодної проблеми? Насправді найважчим, проте певним шляхом вирішення залишається кенозис. Тобто звільнення від фантазій і здатність прийняти реальність, що вимагає відповідальності за власну державу, спільноту та сім’ю.

Відповідальність:

Відповідальність слід розділити на зовнішню та внутрішню. Зовнішня відповідальність – це відповідь соціуму на мої дії. До цієї сфери відносимо всі юридичні норми та суди всіх юрисдикцій. 

Набагато глибша та складніша внутрішня відповідальність. Її основою є внутрішня мораль особи. Зауважмо, що відповідальність – це компонент свободи. І справжня відповідальність народжується завдяки свобідному вибору і готовності до наслідків за свій вибір.