Старший викладач кафедри соціології та соціальної роботи, Інститут гуманітарних та соціальних наук, НУ «Львівська політехніка» 

Круглий стіл 4 «Обсерваторія успішних екуменічних, солідарних та філантропічних ініціатив»

7 жовтня

Інноваційний проект: ідея, впровадження, результат

Best Authentic Sneakers | Air Jordan 1 Retro High OG University Blue - Gov

У демократичних країнах громадянське суспільство виступає в ролі рівноправного партнера держави й бізнесу у вирішенні соціальних і суспільних проблем. Недержавний сектор України здатний сьогодні взяти на себе частину функцій із надання соціальних послуг на місцевому рівні.

Саме недержавні організації активно залучаються до розробки і впровадження інноваційних проектів. Однак часто працівники цих організацій не мають для цього достатніх знань та досвіду. На що ж потрібно звертати увагу при розробці та впровадженні проекту, щоб він був успішним?

Перш за все, потрібно провести оцінку потреб тієї категорії громадян, які складають цільову групу щоб дізнатися, який масштаб проблеми, на вирішення якої спрямовуються зусилля. При цьому потрібно враховувати, що наше сприйняття важливості проблеми може не збігатися із сприйняттям представників цієї групи. В цьому випадку є небезпека того, що наші послуги не будуть користуватися попитом, або мотивація учасників буде досить низькою.

При плануванні потрібно чітко уявляти собі структурно-логічну схему проекту. Будь-який проект має мати мету, цілі, кожна з яких має вести до досягнення мети, та конкретні види діяльності, кожний з яких має приводити до досягнення однієї або кількох цілей. Важливо для кожного виду діяльності визначити хто, коли і що буде робити, ресурси, які для цього необхідні, вихідний продукт та проаналізувати можливі ризики, які могли б стати на заваді успішній реалізації проекту. Однак особливо важливо, щоб цілі були чіткими, конкретними та піддавалися вимірюванню, а ще краще – щоб кожна ціль мала один або декілька індикаторів успіху.

Думка споживачів (тих, на кого спрямований проект) завжди має бути почута і врахована, тому має бути постійний зворотній зв’язок із споживачами послуг. Оцінка клієнтів зазвичай формулюється як рівень задоволення від участі в проекті. Ця оцінка важлива, але не настільки, щоб вважати її єдиним критерієм успішності проекту чи програми.

Найважливішим результатом для розробників проекту має стати його успіх, тобто досягнення поставлених цілей. При цьому не потрібно розчаровуватись, якщо зміна, що відбулася в клієнтів чи в їхній ситуації незначна, малопомітна. Соціальні проблеми сьогодення настільки складні, що вирішити їх одним проектом неможливо, але кожен новий проект є ще одним кроком на шляху до покращення добробуту людей.

Література: 1. Руководство по моніторингу и оценке проектов, программ, политик. – Б.: 2002. – 56 с.  2. Unrau Y. A., Gabor P.A., Grinnell, Jr. R.M. Evaluation in the Human Services. – 2001. – 368 p.