Директор «Карпатський фонд» 

Круглий стіл 4 «Обсерваторія успішних екуменічних, солідарних та філантропічних ініціатив»

7 жовтня

Підтримка реформування соціальних послуг в Західній Україні

best shoes | PUMA Suede Classic Mono Iced Women's Sneakers in Aruba Blue - 381588-01

Україна успадкувала від Радянського Союзу інституційну систему соціального захисту населення. Теоретично, така система є більш універсальною та охоплює практично всі верстви населення. Однак, поряд з позитивними рисами, вона має і цілий ряд слабких сторін. По-перше, підтримка інституційної системи вимагає від суспільства значних фінансових затрат. Протягом останніх років стало цілком очевидним, що українське суспільство фінансово не спроможне утримувати цю систему на належному рівні. По-друге, за своєю природою, система передбачає надання універсальних, стандартизованих, послуг населенню. Це призводить до парадоксу. Система, яка за визначенням є універсальною, виключає цілі групи населення. Наприклад, послуги для людей з розумовими вадами переважно полягають у пенсійному та медичному забезпеченні. Такі послуги надаються здебільшого інституційними закладами, розташованими у містах. Люди з розумовими вадами в сільській місцевості не мають до них доступу. По-третє, система базується на проблемному підході. Тобто, певні особи (політики, вчені, журналісти) та соціальні інститути визначають певне явище як соціальну проблему і спрямовують суспільні ресурси на його вирішення. Проблема полягає в тому, що люди, яких це безпосередньо торкається не мають можливості висловити свої реальні інтереси, спрямувати ресурси на задоволення найбільш нагальних потреб. Фактично держава монополізувала право на визначення та вирішення соціальних проблем.

Виходячи із згаданих, на нашу думку, найбільш очевидних слабких сторін існуючої системи соціальних послуг, Карпатський фонд розробляє та реалізує грантові програми спрямовані на реформування системи соціальних послуг в Західній Україні (Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька області). Незважаючи на певні відмінності в існуючих грантових програмах Карпатського фонду, спрямованих на підтримку трансформаційних процесів в цій сфері, є ряд принципів, яких ми дотримуємося:

Деінституалізація системи соціальних послуг. Всі наші програми спрямовані на створення умов для надання якісних послуг тим, хто потребує в їх громадах. Наприклад, Фонд принципово не фінансує проекти, які прямо чи опосередковано підтримують існуючу систему інтернатних закладів. Водночас, ми сприяємо розвитку сімейних форм виховання, а саме: усиновлення, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу.

Підхід, що базується на потребах. Карпатський фонд підтримує проекти, які розробляються з метою задоволення потреб конкретної цільової групи певної громади, за безпосередньої участі самої групи. Наприклад, проекти, пов’язані з ре-соціалізацією бездомних людей в громадах бездомних людей.

Підтримка сервісних НУО. Карпатський фонд підтримує виключно громадські неприбуткові організації. Це пов’язано з переконанням в тому, що будь-які трансформаційні процеси в сфері соціальних послуг можливі тільки за ініціативи самих громад, їх готовності брати на себе відповідальність за себе і своє майбутнє.

Прямі соціальні послуги. Ми підтримуємо виключно прямі, спрямовані на покращення якості життя клієнтів, соціальні послуги. Ми схильні підтримувати трансформаційні процеси через реальні приклади, а не шляхом нескінченних тренінгів, конференцій та обговорень.

Мобілізація соціального потенціалу громад. Ми підтримуємо проекти, які передбачають максимальне залучення місцевого потенціалу (людського, фінансового, соціального тощо), залучення спів-фінансування місцевих благодійників та філантропів, probono участь місцевого бізнесу.

Розвиток нових соціальних мереж та соціальних партнерств. Карпатський фонд підтримує ініціативи, що базуються на широкій участі та взаємодії різних груп громади у наданні соціальних послуг. Наприклад, досить поширеними є проекти, коли органи місцевого самоврядування надають приміщення, громадські організації надають в цих приміщеннях послуги, а місцева громада, в тому числі і бізнес, покриває поточні витрати.

Заохочення волонтерських ініціатив. Карпатський фонд надає перевагу проектам, які передбачають широке залучення волонтерів до надання соціальних послуг у громадах. Наприклад, ми підтримуємо проекти із залученням професійних медичних працівників до надання безоплатних послуг людям похилого віку, або надання безоплатних юридичних послуг особам, що не спроможні за них заплатити.

Стимулювання розвитку самодопомоги в суспільстві. Карпатський фонд, в межах соціальних програм, не нав’язує потенційним партнерам ані тематику проектів, ні цільові групи. Це справа самих громад вирішувати, які соціальні групи і яких послуг потребують. Для нас важливим є те, що громади самостійно спроможні визначати свої потреби та намагатися їх задовольняти власними силами.

Організаційне зміцнення благодійних неурядових організацій і їх ролі у розвитку громад. На нашу думку, організаційне зміцнення сервісних НУО є однією з необхідних умов забезпечення реформування та сталості соціальних послуг. Карпатський фонд підтримує проекти, спрямовані на зміцнення сталості НУО шляхом створення соціальних підприємств різних форм.

Недопущення будь-яких проявів етнічної, релігійної чи соціальної дискримінації.

На наше глибоке переконання, саме такий підхід до підтримки реформування системи соціальних послуг здатен забезпечити її ефективність, а також сприяти розвитку довіри, відповідальності та філантропії в суспільстві.