«Інститут масової інформації»

Круглий стіл 3 «Роль мас-медіа у вирішенні важливих суспільних проблем філософія «Репортер надії в Україні»

8 жовтня

Соціально орієнтована журналістика: реалії та перспективи в Україні

Sneakers Store | Womens Shoes Footwear & Shoes Online

Сучасне суспільство дослідники все частіше називають постіндустріальним та інформаційним. Інформація стала одним із найважливіших чинників життя. За цих умов, роль засобів масової інформації суттєво зростає.

Інформаційне суспільство неможливо розглядати поза таким явищем як нові ЗМІ, які дають можливості душе швидкої та безбар’єрної комунікації.

Поза тим, нові медіа створюють низку викликів, які накладаються і на такий феномен як традиційні ЗМІ. В першу чергу йдеться про наступне:

 • достовірність інформації
 • можливість її перевірки
 • можливість особистісного фільтра інформації
 • соціальна значущість інформації
 • етичні критерії

Всі ці речі і досі не стали стандартами для традиційних ЗМІ, однак їх проблематизація лише посилилася з появою нових медіа.

Якщо раніше західні дослідники розробляли теорії медіа як ринкового саморегульованого елементу, то з появою нових медіа все частіше наявний інший підхід – соціальна орієнтація мас-медіа.

Ті процеси, які останні роки відбувалися в Україні, зайвий раз засвідчили – без наголосу на соціальну відповідальність, медіа перетворюються на цинічний та брутальний бізнес, який нівелює позитивний вплив від поширення інформації.

Інститут масової інформації вже другий рік проводить моніторинг замовних матеріалів в ЗМІ та дотримання журналістських стандартів, і він засвідчує, що навіть популярні та масові видання дуже часто зловживають поширенням неправдивої інформації за гроші. Все це знищує суспільну довіру до ЗМІ та створює різні негативні тенденції як в суспільному так і політичному житті.

Це мінімізує вплив мас медіа в сучасному суспільстві і їхню роль як одного з центрів балансу для відкритого демократичного суспільства.

Відтак, основним завданням на сьогодні є закладання обов’язкового критерію соціальної відповідальності як самих ЗМІ та і медіа власників.

Традиційно, в західних демократіях роль соціально орієнтованих медіа виконують суспільні мовники, такі як ВВС в Британії, ARD-ZDF  в Німеччині та інші. Їхня орієнтація – це в першу чергу інформування про суспільно важливі теми, забезпечення зворотнього зв’язку з суспільством, забезпечення етнічного, культурного, релігійного балансу в ефірі, виходячи з потреб етнічних та інших меншин.

В Україні суспільне мовлення досі не створено. За відсутності суспільного мовника, соціальні потреби значної частини суспільства просто ігноруються.

Відтак, завдання на сьогодні – як сформувати соціально відповідальні медіа, на яких принципах і відповідно до яких правил.

З нашої точки зору це має відбуватися в кількох напрямках:

 • створення реального незалежного суспільного мовлення
 • роздержавлення засобів масової інформації та виведення їх із залежності від влади
 • посилення роботи механізмів саморегуляції в середовищі українських журналістів.
 • активізація роботи етичної комісії
 • запровадження курсів медіа грамотності для широких верств населення, що включатиме шкільний курс та курс на гуманітарних факультетах ВУЗів щодо природи інформації та функцій ЗМІ.
 • посилення сегменту, пов’язаного з медіа етикою та соціальною відповідальністю ЗМІ в системі журналістської освіти.
 • зміни в законодавстві, які б змушували власників ЗМІ посилити соціальну спрямованість мас-медіа.